Vytauto Dumčiaus

Asmeninė svetainė

Navigacija

Svečiai tinklalapyje

         Turime 1 svečią

Apie save


VYTAUTAS DUMČIUS

(vertėjas, pedagogas, poetas, literatūros kritikas)

Kūrybinė biografija

 

                      Gimiau 1963 m. gruodžio 01 d. Šakių raj. Kumpupių km. 1982 m. baigiau Šakių Z. Angariečio vidurinę mokyklą ir įstojau į Šiaulių pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Čia besimokydamas susidomėjau Rytų kultūromis, ypač japonų kalba, Japonijos kultūra ir istorija. Diplominio darbo tema taip pat buvo susieta su rytietiška tradicija – „Ugnies simbolis Vydūno dramose“. 1986 m. baigiau pedagoginį institutą ir pradėjau dirbti pedagoginį darbą Jurbarko raj. Girdžių vidurinėje mokykloje. 1988 m. persikėliau gyventi į Klaipėdą ir iki šiol dirbu pedagoginį darbą (nuo 2000 m. esu Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius).

 1989 m. Klaipėda užmezgė draugystės ir bendradarbiavimo ryšius su Japonijos miestu Kudži (Kuji, Iwate pref.), dėl ko 1993 – 1994 m. buvau pakviestas stažuotis į  Kuji miesto savivaldybę. Būdamas Japonijoje gilinau japonų kalbos žinias bei mokiausi kaligrafijos (turiu dešimto laipsnio kaligrafijos mokytojo kategoriją su teise būti kaligrafijos mokytoju). Studijavau poeto ir prozininko Miyazawa Kenji bei poeto Matsuo Basho kūrybą, giliau susipažinau su japoniškų pasakų pasauliu. Grįžęs į Lietuvą 1995 m. tapau Klaipėdos universiteto Orientalistikos centro asistentu, kuriuo dirbu iki šiol. Mano parengtos studijų programos „Orientalistika 1“ ir „Orientalistika 2“ yra įtrauktos į Klaipėdos universiteto laisvai pasirenkamųjų humanitarinio profilio dalykų sąrašą, išverstus tekstus panaudoju kaip vaizdinę medžiagą paskaitų metu. Gilinuosi į japoniškų trieilių haiku bei penkiaeilių tanka poetiką.                        1996 – 1999 m. rengiau Japonijos kino filmų festivalius Klaipėdoje, 1997 m. surengiau japoniškųjų lankstinių origami parodą Klaipėdos Menininkų namuose, 1998 m. Klaipėdos Paveikslų galerijoje surengiau japonų klasikinės kaligrafijos parodą iš Kuji miesto fondų, 1999 m. dalyvavau Antrojoje Lietuvos šrifto ir kaligrafijos parodoje „Rašto menas. Klaipėda‘99“.

1998 m. Klaipėdos savivaldybės administracija apdovanojo padėkos raštu už kultūrinį indėlį į miesto kultūrinį gyvenimą.

Esu 2008 m. „Poezijos pavasario“ prizininkas, gavęs Lietuvos rašytojų sąjungos prizą Už pasaulio poezijos vertimus į lietuvių kalbą (Paparčio šventi ženklai. Japonų trieiliai, Klaipėdos universiteto leidykla,2007).

2010 m. gavau Japonijos užsienio reikalų ministerijos garbės raštą už Lietuvos –Japonijos draugystės ryšių plėtojimą.